Publikace Hledání univerzality/ Kontexty průmyslové architektury v Československu 1945-1992 autora Jana Zikmunda se snaží přiblížit především zákulisí a procesy v pozadí, ve kterých takto architektura vznikala, mimo jiné vliv transformace hospodářské politiky, projekční praxe a stavebnictví. Hledání správného architektonického řešení pro stále sofistikovanější technologie vycházelo z pragmatických základů, jasně vymezených objednávkou, financemi a možnostmi stavební a strojírenské výroby.

Tato kniha nechce akademicky předkládat chronologický vývoj průmyslové architektury v druhé polovině 20. století, ani být katalogem vybraných fabrik. Chce otevřít doposud přehlížené téma, a to i za cenu rizik, jež tento záměr logicky přináší.

Kniha vznikla v produkci Gabriela Frágnera z grafického studia Formall, vydavatelem je Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze. Na papíře Fedrigoni Arena Ivory Rough vytiskla Tiskárna Helbich.

Více info zde