0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3

3D lak

Transparentní reliéfní lak, který lze nanášet sítotiskem nebo digitální technologií.

4

4 barvový tisk

Tisková technika , která umožňuje simulovat široký barevný rozsah kombinací čtyř barev (cyan, magenta, yellow and black, zkráceně CMYK); Intenzita se nastavuje frekvencí nebo šířkou rastru.

B

Barevná ořízka

Technika, která umožňuje obarvit ořezané okraj knihy. Původně forma dekorace a ochrany, bývala používaná zlatá fólie.

Bělost

Označuje schopnost papíru odrážet světlo a nepřímo vyjadřovat stupeň jeho jasu. Vysoká bělost umožňuje chromaticky věrnou reprodukci obrázků. Nízká bělost je naopak vhodnější pro tisk textů, protože nižší odraz světla zabraňuje únavě při čtení. Pro kontrolu bělosti papíru existují různé standardy; nejběžnější jsou ISO 2470 a CIE Whiteness (ISO 11475:2004).

C

Celulóza

Vláknitá látka rostlinného původu a hlavní složka buničiny, z níž se vyrábí papír. Lze ji získat ze stromů a rostlin pomocí různých metod extrakce a zpracování. Papíry jsou obvykle vyrobeny ze směsi různých celulóz.

CMYK

Barevný model založený na subtraktivním míchání barev. Model obsahuje čtyři základní barvy: cyan, magenta, yellow and black, zkráceně CMYK.

Converting

Processing that makes a paper adhesive, by applying an adhesive layer and protective film behind it. Arconvert is the company of Fedrigoni Group deals with converting.

Čistý formát

Velikost tiskoviny ve složeném stavu: např. leták se třemi sklady a horizontálním otevřeným formátem A4 , má čistý rozměr 99×210 mm.

Čistý formát

The size of printed matter at the end of the production process, after trimming.

D

Digitální tisk

Tisková metoda, která umožňuje vytvořit tiskoviny bez dalšího mezikroku přímo z počítače. Existují tři hlavní typy: tekutý toner (jako je např. HP Indigo), suchý toner a inkoustový tisk. Digitální tisk je dobrým řešením pro tisk malých nákladů, protože jsou zde nižší náklady než při použití tradiční tiskové technologie (formy, rozběh, odpad atd.). Používá se také pro personalizovaný dotisk.

DIN

Zkatka pro Deutsches Institut für Normung (Německý ústav pro průmyslovou normalizaci). ISO 216.

F

Falcování

Jedná se o techniku skládání papíru do sebe. Většinou strojově a na požadovaný finální formát.

Flexotisk

Rotační tiskový systém s válcovou matricí vyrobenou většinou z fotopolymerů. Používá se materiál v rolích. Vhodný pro potisk obalů z různých materiálů či tisk vysokonákladových tiskovin jako jsou noviny či časopisy.

Front

Též známý jako recto/verso, rub/líc. Strana tiskového archu, který se tiskne jako první.

FSC Certifikace

Certifikát vydávaný neziskovou organizací Forest Stewardship Coucil, česky „Radou pro správu lesa“ deklaruje, že výrobní proces materiálu/výrobku dodržuje standardy FSC a suroviny pocházejí z lesů, které jsou obhospodařovány s důrazem na enviromentální, sociální a ekonomické hledisko.

G

Gramáž

Hmotnost papíru vyjádřená v gramech na metr čtvereční. Gramáž se používá k rozlišení papíru (40-150 g/m²), kartonu (mezi 170 a 600 g/m²) a lepenky (vyšší gramáže).

Greif, nakládací hrana

Nakládací hrana. Hrana papíru podle které se tisk na archu papíru přesně umisťuje v tiskovém stroji.

H

HP Indigo

Digitální inkoustový tiskový systém, který umožňuje získat výsledek srovnatelný s ofsetovým tiskem na principu elektrostatického náboje. Kromě inkoustů CMYK, umožňuje použití i bílé a dalších speciálních barev. Stroje HP Indigo mají archový rozměr až 72 × 52 cm, popřípadě rolový do maximální šířky 76 cm. Pro optimální výsledek je nutné používat papíry se speciání úpravou povrchu – tzv.primerem.

Hřbet

Boční část knihy nebo jiné vázané tiskoviny odpovídající jeho tloušťce. Hřbet může být ohebný nebo tuhý, v závislosti na typu vazby; jeho rozměry závisí na počtu stran a tloušťce papíru. Na hřbetu je většinou viditelný název knihy, což usnadňuje identifikaci na policích.

I

ICC Profil

Soubor, který obsahuje popis chování daného zařízení v reprodukční barvě. Použití těchto profilů umožňuje správnou správu barev v různých fázích zpracování projektu, od nastavení až po tisk. Na webových stránkách www fedrigonicartiere.com si můžete stáhnout související dokumenty Fedrigoni.

Indexování

Správné sladění barev ve fázi tisku; je důležité zejména při čtyřbarvovém tisku.

ISO 216

Mezinárodní norma definující formáty tiskovin, používaná zejména v evropských zemích (viz strana 72). Formáty ISO 216 se dělí na řadu A a řadu B a označují hotové formáty tiskovin, zejména pro korespondenci. Série C, definovaná normou ISO 269, označuje rozměry obálek určených pro formáty série A a série B. Nejznámějšími formáty jsou A4 a A3. Tyto formáty jsou často označovány jako DIN podle Německého normalizačního institutu (Deutsches Institut für Normung), který tyto rozměry poprvé definoval v roce 1922.

K

Karton

Tuhý papír v gramáži nad 450 g/m2.

Karton

Paper with a grammage between 220 and 450 g/m².

Knihtisk

Tiskařský systém s reliéfní matricí, v němž se text tradičně sází ručně pohyblivým písmem do olova nebo dřeva a obrazy se reprodukují kovovými klišé. V současné době se výroba reliéfních matric provádí převážně z digitálních souborů s použitím fotopolymeru jako nosiče. Letterpress je technika, která se již nepoužívá pro komerční tisk, ale je stále velmi ceněná pro umělecké reprodukce a publikace.

Knižní složka

List potištěného a složeného papíru. V závislosti na počtu lomů může mít 4 až 64 stran.

Knižní zpracování, vazba

Postup výroby knihy 63 zahrnuje šití nebo lepení archů a následné přidání obálky. Nejběžnější je vazba v tvrdých deskách a tzv.měkká vazba se všemi jejich variantami.

Kroužková vazba

Druh knižní vazby, u které je knižní blok s perfrotovanými stránkami na levé straně upevňován pomocí kovové či plastové spirály. Protože spirálová vazba nevyžaduje nutně výrobu z tiskového archu, umožňuje snadno vázat stránky z různých materiálů a rozměrů.

L

Lakování

Vrstva lesklého, matného nebo bezbarvého ochranného materiálu přidávaného během tiskové fáze na tiskovém stroji, v rámci téhož ofsetového stroje, který tiskne vlastní barvy. Může být nanesena na celý povrch stránky (celoplošný lak) nebo pouze na část (parciální lak).

Laminace fólií

Aplikace průhledné ochranné fólie na potištěný materiál s lesklým nebo matným povrchem. Může se provádět za tepla nebo za studena. Na trhu jsou k dispozici metalizované plastové laminovací fólie (zlaté, stříbrné a měděné) a další fólie nabízející zvláštní efekty (hologramy, duhovky atd.).

Lepená vazba

Varianta vazby s měkkými deskami, při níž jsou stránky ve hřbetu vyfrézovány, aby se podpořila absorpce lepidla, a poté přilepeny k obálce. Je rychlá a ekonomická, ale neumožňuje otevření na plocho. Řada nedávno vyvinutých technik (polyuretanová lepidla neboli PUR) dokáže tuto nevýhodu překonat a zajistit pevnější vazbu, zejména pokud se používají papíry s povrchem nereceptivním vůči lepidlům (perleťové, pogumované apod.).

M

Maketa

Vzorek tiskového výrobku v několika exemplářích s plánovanými materiály a obálkou, které budou použity při finálním tisku. Používá se zejména v ediční oblasti. Může být zhotoven s nepotištěnými stránkami nebo díky digitálnímu tisku může být potištěň.

Měkká vazba

Vazba v měkkých deskách, při níž je obálka přilepena přímo k bloku knihy. Knižní složky mohou být slepené pomocí lepidla (lepená vazba) nebo šité (šitá vazba).

Montáž

Rozložení stran na tiskovém archu. Tento postup se zpravidla provádí pomocí specifického softwaru před výrobou tiskových desek.

N

Náklad

Počet kopií vytištěné úlohy.

Natíraný papír

Papír s povrchovou úpravou .Díky hladkému a málo savému povrchu nabízí natíraný papír lepší tiskový výkon než nenatíraný papír. Dostupné povrchové úpravy zahrnují lesk, satén nebo mat a verze mohou být oboustranně nebo jednostranně natírané.

Natíraný papír poléváním

Natíraný papír s mimořádně hladkým a lesklým povrchem. K dosažení tohoto výsledku se nátěr nanáší na papír pomocí chromovaného kovového válce s mimořádně hladkým povrchem, který je vyhříván zevnitř. Kartony s polévaným povrchem se často používají v oblasti balení.

Nenatíraný papír

Termín používaný pro papíry, které nemají zvláštní povrchovou úpravu a aby se odlišily od natíraných, plstěných, embosovaných a jiných podobných papírů.

Nepromastitelný

Ochranná bariéra , která je přímou součástí výroby papíru, užitečná v případě papírů, které přicházejí do styku s potravinami,

O

Obálky

Obálky pro korespondenci jsou k dispozici v mnoha velikostech; nejběžnější jsou uvedeny na obrázku na straně 64. Chcete-li zjistit kompletní sortiment obálek vyráběných společností Fedrigoni, nahlédněte do vzorníku.

Ofsetový tisk

Planografický a nepřímý tiskový proces, při němž tiskovou plochu tvoří kovová deska označená grafickými prvky pomocí digitálního postupu (Computer To Plate, CTP). Díky chemické úpravě povrchu tiskové plochy přitahují barvu a volné plochy ji odpuzují. Ve fázi tisku se barva přenáší na gumový válec a z něj na list papíru. V poslední době je stále populárnější UV a H-UV ofsetový tisk. Tyto techniky využívají speciální barvy, které rychle schnou díky UV lampám uvnitř tiskového stroje.

Opacita

Fyzikální vlastnost papíru, která udává, do jaké míry je papír schopen nezobrazovat texty a obrázky vytištěné na druhé straně. Neprůhlednost souvisí s chemickým složením papíru a její hodnota se zvyšuje s gramáží.

Ořez

Při této operaci se vytištěný výrobek ořízne, aby se odstranily přebytečné části (ořez) a dosáhlo se konečného formátu.

P

PANTONE – Systém Pantone barev

Systém identifikace barev vyvinutý stejnojmennou společností, který se stal referenčním standardem pro tisk přímými barvami.

Papírenský stroj

Papírenský stroj, který začíná s buničinou (různých druhů v závislosti na typu papíru) a vyrábí souvislou roli. Skládá se z mokré části (kde se formuje papír) a sušící zóny, kde se odstraňuje přebytečná voda a probíhá konečné třídění.

Papírová taška

Taška s uchy nebo rukojeťmi a bočními měchy. Může být i poměrně velká: v takovém případě je taška vyztužena v základně a v místech, kde jsou upevněny rukojeti.

Parciální lak

Lak nanesený pouze na určité části archu, aby je zvýraznily oproti okolní grafice.

Personalizace

Zpracování umožněné digitálním tiskem, při kterém se každý výtisk může lišit od ostatních; umožňuje například tisknout variabilní údaje na každém jednotlivém výtisku.

Pevnost za mokra

Vlastnost některých papírů, která zabraňuje rozpadu za mokra. Je nezbytná pro papíry na etikety. Pro dosažení této specifické vlastnosti se do papíru ve fázi výroby přidává malé množství specifických pryskyřic nebo polymerů.

Plstěný papír

Paper with a slightly coarse texture (e.g. with a hammered or ribbed effect). The marking is performed in the paper machine while the paper is still moist, and may be applied to one or both sides of the sheet.

Poloplátěná vazba

Druh tuhé vazby, u které jsou desky vyrobeny z knihařské lepenky, mohou nebo nemusí být potaženy, zatímco pružný hřbet pokrytý tkaninou zůstává odkrytý.

Pop up

Technika, která umožňuje vytvářet knihy s trojrozměrnými prvky, které se otevírají listováním pomocí složitých systémů výseků a skládání.

Potisknutelnost

Udává možnost získat dobrou reprodukci obrazu na daném podkladu a je ovlivněna faktory, jako je hladkost povrchu, savost a krytí.

Přebal

List tenkého potištěného papíru, který slouží k ochraně obálky knihy.

Předsádka

List odolného papíru používaný u tuhé vazby; polovina takového archu je nalepena na vnitřní straně desek, zatímco druhá strana je částečně nalepena na knižní blok.

Předtisková příprava

Označuje počáteční fáze tisku, od přípravy tiskových desek po kalibraci barev a rejstříku. Na konci předitiskové fáze lze provést tisk.

Přetisk

Nastavení, při kterém je grafický prvek vytištěn nad prvkem pod ním; výsledkem je kombinace barev ve dvou úrovních. Opačným nastavením je knockout.

Příloha , vklad

Jiný formát tiskoviny , který se vkládá do publikace. Může se jednat například o menší doslov nebo o složený leták.

Přímá barva

Barva, která je vytištěna speciálně namýchaným inkoustem (například barvou Pantone), a nikoli kombinací čtyř barevných inkoustů.

PUR

Typ polyuretanového lepidla používaného pro lepenou vazbu.

R

Rastr

Rozložení obrazu na rastr bodů s proměnlivými rozměry a frekvencí, které umožňuje simulovat variace odstínů šedi a barev s omezeným počtem inkoustů. Řádkování rastru nebo frekvence (měřená v řádcích na centimetr nebo řádcích na palec) se mění v závislosti na výkonu papíru při tisku: například při tisku novin se používá rastr s nízkou frekvencí, nejvýše 35 řádků na centimetr nebo 85 řádků na palec.

Ražba fólií

Přenesení pigmentu za tepla z fólie na potištěný arch. Zajišťuje dokonalé krytí a jasné barvy a používá se zejména k dosažení velmi realistických metalických efektů. V poslední době byly vyvinuty digitální systémy, které dosahují podobného efektu.

Recyklovaný papír

Papír vyrobený opětovným použitím postspotřebitelského odpadu, tj. papíru, který byl již dříve potištěn a použit. Procento recyklovaného materiálu se může lišit a mohou být přidána primární vlákna, aby se zlepšila potisknutelnost a bělost. Recyklovaný papír lze bělit chemickým procesem známým jako odbarvování.

Reliéfní papír

Papír vyznačující se povrchovými vzory nebo reliéfními značkami vytvořenými průchodem podložky mezi ocelovým válcem s vyrytou značkou a válcem z měkkého materiálu. Vzory se mohou značně lišit a někdy mohou dokonce připomínat povrch jiných materiálů (plátno, dřevo atd.). Reliéfní ražba se provádí za sucha, po procesu výroby papíru, pomocí reliéfního stroje. Povrchové textury mohou být přítomny pouze na jedné straně (jednostranně ražený papír) nebo na obou stranách.

Reliéfní tisk

Tisková technika používaná k vytvoření reliéfu na tiskových produktech přidáním práškové přírodní pryskyřice, která po zahřátí ve speciální peci zhoustne. Podobného výsledku lze dosáhnout pomocí nedávno zavedených digitálních systémů. Lze jej použít pro text, ochranné známky, jednoduché grafické značky a obecně pro vizitky a hlavičkové papíry.

RGB

Barevný profil, který popisuje barvy zobrazené na obrazovce, získané kombinací hodnot červeného, zeleného a modrého světla. Pro tiskové projekty je třeba barvy RGB převést na hodnoty CMYK, ale nezapomeňte, že výsledek tisku se někdy může velmi lišit od barev zobrazených na obrazovce.

Rotační tisk

Stroj pro ofsetový tisk s podavačem pro role namísto jednotlivých archů.

Rozložený formát

U tiskovin, jako jsou letáky označuje rozložený formát efektivní velikost tiskoviny: například leták se dvěma lomy o rozměrech 17 × 24 cm má otevřený formát 34 × 24 cm.

Rub , protilehlá strana

Strana archu vytištěná jako druhá. Zadní, rubová strana.

Rylování

Přípravná operace pro skládání, při níž se linie skládání označí rylem a zabrání se tak vzniku povrchových vad a trhlin. Může se provádět současně s výsekem. Je nezbytná při skládání papírů a kartonů vyšší gramáže.

Rys

Balení, v němž se prodávají archy papíru; u formátů A4 a A3 obsahuje balení 500 listů. Naproti tomu tiskové formáty (70 × 100 cm a 64 × 88 cm) se prodávají v rysech (nebo baleních) s 250 nebo 125 listy v závislosti na gramáži.

Řezání laserem

Proces, při kterém je papír gravírován nebo řezán laserovým paprskem, který sleduje návrh digitálního souboru. Lze jej použít jako alternativu k vysekávání pro získání otvorů a tvarů nebo k vyřezávání velmi podrobných výkresů, které nelze získat pomocí standarních technik.

Šitá vazba

Vazba, v níž jsou jednotlivé složky sešity k sobě. Takto zpracovaný knižní blok se používá především pro tuhou vazbu a umožňuje dobré otevírání knihy.

Štoček

Kovová reliéfní matrice používaná při knihtisku obrázků a pro slepotisk.

Žebrovaná úprava papíru

Paper characterised by a pattern of lines, visible when holding paper against the light, resulting from variations in thickness. Originally made on a craftsman scale, laid paper is now specially made with machines and is mostly used as a correspondence paper. Typical laid paper comprises numerous narrow horizontal lines (known as laid lines) and less numerous vertical lines (known as chain lines).

S

Sešitová vazba

Jednoduchá vazba, která je charakterizována jednou nebo více složkami, které jsou sešity s obálkou kovovými sponkami. Tento systém vazby je funkční pouze při omezeném počtu stran (obecně ne více než 64) nebo při použití velmi tenkého papíru.

Sítotisk

Tisk se provádí přes velmi jemné látkové síto upevněné na rámu. Rám je ošetřen fotografickým procesem, aby se zablokovala místa, která se nesmí tisknout, a ostatní místa zůstala volná. Barva se protlačí skrze tkaninu a nanese se na arch papíru pod ní. Sítotisk umožňuje používat barvy s velmi vysokým krytím, včetně bílé, a tisknout na kartony/lepenky, látky nebo jiné materiály, které nelze vložit do tiskových strojů.

Skládání

Fáze knihařkého procesu, při níž arch prochází specifickými stroji, které jej v několika fázích skládají do požadovaných složek. (viz schéma vpravo)

Sleporažba

Tisková technika, při kterém se na papír vtiskne vzor (embossed nebo debossed) bez použití barev. Provádí se pomocí kovové raznice a protikusu, mezi které se vloží arch.

Slepotisk

Tisk, který kombinuje použití barvy s ražbou a používá stejný systém jako slepotisk.

Slepování, kašírování

Proces, při kterém se k trvalému spojení dvou nebo více vrstev papíru, kartonu a lepenky používá lepidlo. Lze jím zvýšit celkovou gramáž materiálu, získat archy s různými vlastnostmi po stranách, dokonce i lepit nepotisnutelné materiály. Uplatňuje se zejména v obalových papírenských oborech. K optimálnímu výsledku musí mít papíry podobné gramáže směr vlákna na sebe kolmý.

Směr vlákna

Ve výrobní fázi orientován vždy ve směru chodu papírenského stroje. Směr vlákna ovlivňuje kvalitu různých tiskových a dokončovacích operací, proto je důležité jej před tiskovou výrobou zkontrolovat. U většiny papírů je dráha orientována rovnoběžně s delší stranou archu. Druhý obrázek definující rozměry archu označuje stranu rovnoběžnou se směrem zrna. Například u archu 64 × 88 cm je zrno rovnoběžné s dlouhou stranou, zatímco u archu 88 × 64 cm je rovnoběžné s krátkou stranou.

Spadávka

Umístění grafických prvků nebo obrázků na ořezové linii. Tyto prvky musí přesahovat přes okraj alespoň o 3 mm, aby se předešlo nepřesnostem ve fázi ořezu, které způsobují bílé linky na okraji stránky. Rozšíření těchto prvků se nazývá trimovací okraj.

Strojové šití – Stroj značky Singer

Šití, které lze použít ke svázání brožur nebo letáků s několika málo stránkami. Může být provedeno podél středového přehybu brožury, což umožňuje úplné otevření stránek, nebo na okraji; v tomto případě bude otevření částečné.

Sulfátová buničina

Buničina vyráběná chemickým procesem, při kterém lze ze dřeva získat odolnější buničinu než při jiných procesech.

T

Tisk na zakázku/Print on demand

Digitální tiskový systém, který umožňuje vyrábět publikace na základě aktuálních požadavků zákazníků a vyhnout se tak tisku celého nákladu. Obvykle umožňuje pouze omezený počet formátů a druhů vazeb.

Tuhá vazba

Knižní desky jsou potaženy papírem nebo jiným materiálem, např. kůží nebo plátnem a poté připevněny ke knižnímu bloku pomocí předsádek. Hřbet může být plochý nebo kulatý .

U

UV lak

Lak nanesený na tiskovinu a následně vysušený UV lampou v sušící jednotce umístěné v závěrečné části tiskového stroje. Pomáhá zajistit obzvláště lesklé a odolné výsledky.

V

Vlepování

Systém používaný k vlepování jedinečných listů, vkladů nebo předsádek.

Vodoznak

Papír vyznačující se vzorem čar, viditelným při držení papíru proti světlu, který vzniká v důsledku změn tloušťky. Původně řemeslně vyráběný papír se dnes speciálně vyrábí na strojích a používá se především jako korespondenční papír. Typický papír s vodoznakem se skládá z četných úzkých vodorovných čar (tzv. kladených čar) a méně četných svislých čar (tzv. řetízkových čar).

Voluminézní papír

Papír s vyšší tloušťkou při nominální gramáži. Lze jej použít ke zvětšení objemu publikace s malým počtem stran. Je méně průhledný než papíry stejné gramáže a běžné tloušťky. Zdánlivý objem je poměrem mezi tloušťkou měřenou mikrometrem a gramáží archu papíru. Například papír Acquarello 160 g/m² má tloušťku 232 mikronů, a proto má zdánlivý měrný volumen 1,45.

Vykrývání

Nastavení tisku, při kterém se objekty netisknou; jedná se o opak přetisku.

Výseková raznice

Kovová matrice, která se používá k výseku archu papíru či kartonu do určitého tvaru. Je nutná ve všech případech, kdy požadovaný tvar není jednoduchý obdélník, ale má nepravidelné nebo zakřivené obrysy. Raznici lze použít také pro bigování a pro okénka obálek.

Z

Zušlechtění

Soubor speciálních dokončovacích technik, které umožňují obohatit tiskoviny o konkrétní detaily. Zahrnuje techniky, jako je horká ražba fólií, termografický tisk nebo parciální lak. Některé z nich lze realizovat pomocí digitálních technologií.