V roce 2045 oslaví Organizace spojených národů 100 let od svého založení. Kampaň s názvem Vize 2045 chce od letošního roku toto výročí postupně oslavit sérií dokumentárních filmů, v nichž společnosti ze všech průmyslových odvětví představí svou cestu k dosažení 17 cílů Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 (SDGs). A Fedrigoni bude u toho! V rámci projektu bude k dispozici video a článek, kde představíme naši misi Making Progress: jak Fedrigoni Group transformuje svůj způsob podnikání? Jaký je náš postoj k udržitelnosti a jak moc si uvědomujeme, jaký dopad má naše činnost na životní prostředí, na lidi kolem nás a na papírenský průmysl?

Přečtěte si více v článku na stránkách agentury Reuters.