0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

3

3D Varnish

Priehľadný reliéfny lak, ktorý je možné nanášať sieťotlačou alebo digitálnymi technikami.

B

Belosť

Označuje schopnosť papiera odrážať svetlo a nepriamo vyjadruje stupeň jeho jasu. Vysoká belosť umožňuje chromaticky vernú reprodukciu pôvodných obrázkov. Na druhej strane nízka belosť je vhodnejšia na tlač textov, pretože nižší odraz svetla zabraňuje únave pri čítaní. Na kontrolu belosti papiera sú k dispozícii rôzne metódy; najbežnejšie sú ISO 2470 a CIE Whiteness (ISO 11475:2004).

Bigovanie

Príprava na skladanie, pri ktorej sa línia skladania označí ryhovaním, čím sa zabráni vzniku povrchových chýb a trhlín. Môže sa vykonávať súčasne s výsekom. Je potrebné pri skladaní pevných papierov a dosiek.

Buničina

Vláknitá látka rastlinného pôvodu, ktorá je hlavnou zložkou papiera. Môže sa získavať zo stromov a rastlín pomocou rôznych systémov extrakcie a spracovania. Papier sa zvyčajne skladá zo zmesi rôznych druhov buničiny.

C

Cast-coated

Liatim natieraný papier s obzvlášť hladkým a lesklým povrchom. Na dosiahnutie tohto výsledku sa náter nanáša pomocou chrómovaného kovového valca s extrémne hladkým povrchom, ktorý je vyhrievaný zvnútra. Kartóny s takto vysokolesklým povrchom sa často používajú pri rôznych obalových riešeniach.

Chrbáťik

Bočná časť obalu knihy alebo iného tlačeného a viazaného materiálu, ktorá zodpovedá jeho hrúbke. Môže byť pružný alebo pevný v závislosti od typu väzby; jeho rozmery závisia od počtu strán a hrúbky papiera. Na chrbátiku je uvedený názov knihy, ktorý uľahčuje jej identifikáciu na policiach.

Chytačova línia

Pruh na dlhšej strane tlačového listu, pre mechanickú manipuláciu v podávaní hárku do stroja; z tohto dôvodu ho nie je možné potlačiť.

CMYK

Farebná škála, ktorá opisuje farby dosiahnuteľné pri plnej štvorfarebnej tlači.

Čistý formát

Veľkosť tlačoviny po zložení: napríklad leták s tromi chlopňami a horizontálnym otvoreným formátom A4 má uzavretý formát 99 × 210 mm.

D

Digitálna tlač

Tlačový systém, ktorý umožňuje výrobu tlačovín bez vytvorenia tlačovej formy priamym spracovaním digitálneho súboru. Existujú tri hlavné typy: elektroinkový (napríklad HP Indigo), tonerový a atramentový. Digitálna tlač je dobrým riešením na tlač malých nákladových sérií, pretože znižuje náklady spojené s tradičnými tlačovými technológiami (štočky, nábeh, odpad atď.). Používa sa aj v systémoch tlače na požiadanie a tlače na zákazku ( prispôsobenie).

DIN

Skratka pre Deutsches Institut für Normung (Nemecký normalizačný inštitút). ISO 216

Dráha vlákna

Vo výrobnej fáze sa smer vlákna vždy zarovná s orientáciou smeru výrobného pásu na tlaćiarenskom stroji. Smer vlákna ovplyvňuje kvalitu rôznych tlačových a dokončovacích spracovaní, preto je dôležité skontrolovať ho pred tlačou. Pri väčšine papierov je dráha orientovaná rovnobežne s dlhšou stranou hárku. Druhý obrázok definujúci rozmery hárku označuje stranu rovnobežnú so smerom vlákien. Napríklad v prípade hárku s rozmermi 64 × 88 cm je vlákno rovnobežné s dlhšou stranou a označuje sa pojmom úzka dráha, zatiaľ čo v prípade hárku s rozmermi 88 × 64 cm je rovnobežné s kratšou stranou a označuje sa ako široká dráha.

F

Falcovanie

Technika skladania hárku do požadovaného konečného formátu, ktorá sa väčšinou vykováva strojovo.

Flexografia

Rotačný tlačový systém s valcovou matricou vyrobenou prevažne z fotopolymérov. Tlačový stroj je zásobovaný kotúčmi. Vhodná na potlač obalov z rôznych materiálov alebo na potlač veľkoobjemových tlačovín, ako sú noviny alebo časopisy.

Front

Strana tlačového listu, ktorá sa vytlačí ako prvá. Známa aj ako recto./verso, rub/líc.

FSC certifikácia

Certifikát vydaný neziskovou organizáciou Forest Stewardship Council deklaruje, že výrobný proces materiálu/výrobku je v súlade s normami FSC a že suroviny pochádzajú z lesov, ktoré sú obhospodarované s dôrazom na environmentálne, sociálne a ekonomické aspekty.

G

Gramáž

Hmotnosť papiera vyjadrená v gramoch na meter štvorcový. Gramáž sa používa na rozlíšenie medzi papierom (40-150 g/m²), kartónom (170 až 600 g/m²) a lepenkou (vyššie gramáže).

H

Hp Indigo

Digitálna tlač na báze atramentov, ktorá umožňuje dosiahnuť výsledok porovnateľný s ofsetovou tlačou, pričom využíva princíp elektrostatického náboja. okrem cmyk atramentov umožňuje aj použitie bielej a špeciálnych farieb. stroje hp indigo sa podávajú na hárky (do rozmerov 72 × 52 cm) alebo na kotúče (maximálna šírka 76 cm). na dosiahnutie optimálneho výsledku vyžadujú použitie papierovso špeciálne upraveným povrchom pre HP Indigo.

I

ICC profil

Súbor, ktorý obsahuje opis správania daného zariadenia pri reprodukcii farieb. Použitie týchto profilov umožňuje správnu správu farieb v rôznych fázach spracovania projektu, od nastavení až po tlač. Na webovej stránke www fedrigonicartiere.com si môžete stiahnuť súvisiace dokumenty Fedrigoni.

Indexovanie

Správne nastavenie farieb vo fáze tlače; je dôležité najmä pri štvorfarebnej tlači.

ISO 216

Medzinárodná norma definujúca formáty pre tlačoviny, používaná najmä v európskych krajinách (pozri stranu 72). Formáty ISO 216 sa delia na sériu A a sériu B a označujú hotové formáty tlačovín, najmä pre korešpondenciu. Séria C, definovaná normou ISO 269, označuje veľkosti obálok určených na uloženie formátov série A a série B. Najznámejšie formáty sú A4 a A3. Tieto formáty sú často známe pod označením DIN podľa Deutsches Institut für Normung (Nemecký normalizačný inštitút), ktorý tieto rozmery prvýkrát definoval v roku 1922.

K

Kartón

Paper vo vyšších gramážach od 220 do 450 g/m².

Kašírovanie

Proces, pri ktorom sa používa lepidlo na trvalé spojenie dvoch alebo viacerých vrstiev papiera, papiera a lepenky. Môže sa použiť na zvýšenie celkovej gramáže materiálu, získanie listov s rôznymi vlastnosťami na stranách, dokonca aj lepenie potlačiteľných nepotlačiteľných materiálov. je najmä v oblasti balenia kancelárskych potrieb. Na dosiahnutie optimálneho výsledku musia mať papiere podobné gramáže a navzájom kolmý smer vlákna.

Knižná väzba

Postup spracovania kníh, ktorý zahŕňa šitie alebo lepenie listov a pridanie knižnej obálky. Najbežnejšie sú tvrdá a mäkká väzba so všetkými ich variantmi.

Konverzia

Spracovanie, ktoré vytvára lepidlo na papier, nanesením lepiacej vrstvy a ochrannej fólie za ňou. Arconvert je spoločnosť skupiny Fedrigoni, ktorá sa zaoberá konverziou.

L

Lak

Vrstva lesklého, matného alebo neutrálneho ochranného materiálu pridávaná počas tlače na tlačiarenskom stroji, v rámci toho istého ofsetového stroja, ktorý tlačí samotné farby. Môže sa nanášať na celý povrch strany (celoplošný lak) alebo len na časť (parciálny lak).

Laminovanie

Nanesenie priehľadnej ochrannej fólie na potlačený materiál s lesklým alebo matným povrchom. Môže sa vykonávať za tepla alebo za studena. Na trhu sú dostupné metalizované plastové laminovacie fólie (zlaté)

Laserový rez

Proces, pri ktorom sa papier gravíruje alebo reže laserovým lúčom, ktorý sleduje návrh digitálneho súboru. Môže sa použiť ako alternatíva k výseku na výrez otvorov a tvarov alebo na vyrezávanie veľmi podrobných výkresov, ktoré sa nedajú získať inými systémami.

Lepená väzba

Variant mäkkej väzby, pri ktorej sú listy v chrbátiku vyfrézované, aby sa podporila absorpcia lepidla, a potom prilepené k obálke. Táto knižná väzba je rýchla a ekonomická, ale neumožňuje ploché otváranie. Viaceré nedávno vyvinuté techniky (polyuretánové lepidlá alebo PUR lepidlá) dokážu túto nevýhodu prekonať a zabezpečiť pevnejšiu väzbu, najmä ak sa používajú papiere, ktoré majú povrch nereceptívny na lepidlá (perleťový, soft touch atď.).
strieborné a medené) a iné fólie, ktoré ponúkajú špecifické efekty (hologramy, dúhové efekty atď.).

lepenka

Pevný kartón s gramážou nad 450 g/m².

Letterpressová tlač

Alebo tiež kníhtlač je tlač s reliéfnou matricou, pri ktorom sa text tradične vsádza ručne pohyblivým písmom do olova alebo dreva a obrázky sa reprodukujú kovovými klišé. V súčasnosti sa výroba reliéfnych matríc vykonáva najmä od digitálnych súborov s použitím fotopolyméru ako nosiča. Klasická kníhtlač je technika, ktorá sa už nepoužíva na komerčnú tlač, ale stále je veľmi cenená pri umeleckých vydaniach a publikáciách a zažíva renesanciu v dizajnových materiáloch.

M

Mäkká väzba

Knižná väzba s menej pevnou obálkou pripevnenou priamo na knižný blok. Zložky môžu byť zasadené pomocou lepidla (lepená väzba) alebo šité (šitá väzba).

Mastnote odolný papier

Ochranná úprava aplikovaná v procese výroby papiera, užitočná v prípade materiálov, s ktorými sa musí často manipulovať, ako sú etikety, obaly a jedálne lístky.

Montáž

Rozloženie strany na tlačovom hárku. Tento postup sa zvyčajne vykonáva pomocou špecifického softvéru pred výrobou tlačových dosiek.

N

Náklad

Počet vytlačených kópií.

Nákupná taška

Môže mať rôzne uchopenia a formáty, ak je taška pomerne veľká: vystužuje sa na základni a v miestach, kde sú upevnené rukoväte.

Natieraný papier

Papier s natieranou povrchovou vrstvou s rôznym zložením v závislosti od požadovanej povrchovej úpravy. Vďaka hladkému a málo nasiakavému povrchu ponúka natieraný papier lepší tlačový výkon ako nenatieraný papier. K dispozícii sú lesklé, saténové alebo matné povrchové úpravy a papiere môžu byť natierané obojstranne alebo aj jednostranne.

Nenatieraný papier

Tiež nazývaný ako prírodný papier označuje papiere, ktorých povrch nenesie žiadny náter, či inú povrchovú úpravu.

O

Obálky

Obálky na korešpondenciu sú k dispozícii v mnohých veľkostiach; najbežnejšie sú uvedené na obrázku na strane 64. Ak chcete zistiť kompletný sortiment obálok vyrábaných spoločnosťou fedrigoni, nahliadnite do vzorkovníka century alebo do prehľadu obálok.

Ofsetová tlač

Planografický a nepriamy tlačový proces, pri ktorom tlačovú plochu tvorí kovová doska označená grafickými prvkami pomocou digitálneho postupu (počítač, To Plate, CTP). Vďaka chemickej úprave povrchu tlačové plochy priťahujú farbu a voľné plochy ju odpudzujú. Počas tlačovej fázy sa farba prenáša na gumový valec a z neho na list papiera. V poslednom čase sa stáva čoraz populárnejšou UV a H-UV ofsetová tlač. Pri týchto technikách sa používajú špeciálne farby, ktoré rýchlo schnú vďaka UV lampám vo vnútri tlačiarenského stroja.

Opacita

Fyzikálna vlastnosť papiera, ktorá udáva, do akej miery je papier schopný prekryť presvitanie textov a obrázkov vytlačených na opačnej strane. Nepriehľadnosť súvisí s chemickým zložením papiera a jej hrúbka sa zvyšuje s gramážou.

Orez

Veľkosť tlačoviny na konci výrobného procesu po orezaní. Pri tomto spracovaní sa vytlačený produkt orezáva, aby sa odstránili prebytočné časti (orezávanie) a dosiahol sa konečný formát.

Orezávanie

Pri tomto procese sa orezáva tlačový hárok, aby sa odstránili prebytočné časti a dosiahol sa konečný formát.

Oriezka

Technika, ktorá umožňuje zafarbiť orezané okraje stránok knihy. Zrodila sa ako forma výzdoby a ochrany, pôvodne sa vyrábala zo zlata.

P

Pantone Matching System alebo PMS

Systém identifikácie farieb vyvinutý rovnomennou spoločnosťou, ktorý sa stal referenčným štandardom pre tlač s bodovými farbami.

Papierenský stroj

Stroj na výrobu papiera, ktorý začína s buničinou (s rôznym zložením v závislosti od typu papiera) a vytvára súvislý kotúč. Pozostáva z mokrého procesu (kde sa papier formuje) a sušiacej zóny, kde sa odstraňuje prebytočná voda a prebieha konečné triedenie. Niektoré spracovateľské procesy, ako napríklad filcovanie a vodoznak, sa vykonávajú vo vnútri samotného papierenského stroja.

Parciálny lak

Lak nanesený len na určité časti povrchu s cieľom zvýrazniť ich oproti okolitým častiam.

Personalizácia

Spracovanie, ktoré umožňuje digitálna tlač, pri ktorej sa každý výtlačok môže líšiť od ostatných; umožňuje napríklad tlačiť variabilné údaje na každom výtlačku.

Pevná väzba

Väzba s pevnou obálkou. Obalové prvky (dosky a chrbát) sú podlepené papierom (alebo inými väzobnými materiálmi, ako je koža alebo plátno) a potom sú pripevnené k telu knihy (alebo knižnému bloku) pomocou dosiek. Hrebeň môže byť plochý alebo okrúhly.

Pevnosť za mokra

Vlastnosť niektorých papierov, ktorá zabraňuje rozpadu za mokra. Je nevyhnutná pre papiere na etikety, ak sa výrobok môže ponoriť do vody (napríklad fľaše bieleho alebo šumivého vína). Na dosiahnutie tejto špecifickej vlastnosti sa do papiera vo fáze výroby pridávajú malé množstvá živíc alebo polymérov.

Plnofarebná tlač

Technika tlače, ktorá umožňuje simulovať široký rozsah farieb kombináciou štyroch farieb (cyan, magenta, yellow a black, skrátene CMYK); intenzita sa nastavuje frekvenciou alebo šírkou rastra.

Plstený papier

Papier s haptickou hrubšou štruktúrou (napr. s kladivkovým alebo rebrovaným vzorom). Štruktúra vzniká v papierenskom stroji, kým je papier ešte vlhký, a môže sa aplikovať na jednu alebo obe strany listu.

Poloplátená väzba

Variant pevnej knižnej väzby, v ktorej sú dosky vyrobené z pevnej lepenky, môžu alebo nemusia byť potiahnuté, knižný blok je zlepený v textilnej gáze a ostáva tak priznaný a.pružný

Pop up

Technika, ktorá umožňuje vytvárať knihy s trojrozmernými prvkami, ktoré sa otvárajú listovaním strán pomocou zložitých systémov výsekov a skladania.

Potlačiteľnosť

Označuje predpokladané kv dosiahnutia kvality tlačovej reprodukciu obrazu na danom podklade a je ovplyvnená mnohými faktormi, ako je hladkosť povrchu, nasiakavosť a krycia schopnosť.

Prebal

Obal z ľahkého papiera s potlačou, ktorý sa používa na ochranu obalu knihy, zvyčajne v kombinácii s tvrdou väzbou. V komerčných vydavateľstvách je prebal skutočným obalom knihy.

Predsádka

List odolného papiera, ktorý sa používa v tvrdej väzbe; polovica tejto štvorstranovej časti je nalepená na vnútornú stranu obálky, zatiaľ čo druhá strana je čiastočne nalepená na knižný blok.

Predtlačová príprava

Postupnosť počiatočných fáz tlače od prípravy tlačových foriem až po kalibráciu farieb a registra. Na konci štartovacej fázy sa môže uskutočniť tlač.

Pretlač

Nastavenie, pri ktorom sa grafický prvok vytlačí nad prvok pod ním; výsledkom je kombinácia farieb v dvoch úrovniach. Opačným nastavením je vykrývanie (knockout).

Priama farba

Farba, ktorá je vytlačená špeciálne formulovaným odtieňom (napríklad farba Pantone), a nie kombináciou štyroch farieb.

Príloha

Rôzny formátový prvok, ktorý sa vkladá do publikácie. Môže to byť napríklad menšia dokumentácia, doslov alebo zložený leták.

Prototyp

Maketa tlačeného výrobku vyrobená v niekoľkých exemplároch s materiálmi a obalmi, ktoré sa majú použiť pred konečnou tlačou. Zhotovuje sa najmä pri obalocha publikáciách. Môže byť vyrobená s nepotlačenými stranami alebo vďaka digitálnej tlači môže mať obsah finálnej tlače.

PUR

Typ polyuretánového lepidla používaného pri knižných väzbách.

R

Raster

Rozdelenie obrazu na raster vytvorený z bodov s premenlivými rozmermi a frekvenciou, ktoré umožňuje simulovať zmeny odtieňov sivej a farieb s obmedzeným počtom atramentov. Rádius alebo frekvencia (meraná v riadkoch na centimeter alebo riadkoch na palec) sa mení v závislosti od výkonu papiera pri tlači: napríklad pri tlači novín sa používa raster s nízkou frekvenciou, najviac 35 riadkov na centimeter alebo 85 riadkov na palec.

Razba horúcou fóliou

Tlač prenášaním pigmentu z fólie na potlačený hárok s použitím tlaku a tepla pomocou raznice. Zabezpečuje dokonalé krytie a jasné farby a používa sa najmä na dosiahnutie veľmi realistických metalických a haptických efektov. Nedávno boli vyvinuté digitálne systémy, ktoré dosahujú podobný efekt.

Rebrovaný papier

Papier označovaný pojmom „Laid“, ktorý sa vyznačuje rebrovanou štruktúrou liniek viditeľnou pri podržaní papiera proti svetlu, ktorý je výsledkom zmien hrúbky. Pôvodne sa vyrábal remeselne, v súčasnosti sa vyrába špeciálne na strojoch a väčšinou sa používa ako korešpondenčný papier. Typický rebrovaný papier obsahuje množstvo úzkych vodorovných čiar (tzv. kladené čiary) a menej početné zvislé čiary (tzv. reťazové čiary).

Recyklovaný papier

Papier vyrobený opätovným použitím post-consumer odpadu, teda už predtým vytlačeného a použitého papiera. Percentuálny podiel recyklovaného materiálu sa môže líšiť a na zlepšenie potlačiteľnosti a belosti sa môže pridať nová buničina. Recyklovaný papier sa môže bieliť chemickým procesom známym ako odfarbovanie.

Reliéfna tlač

Tlač razbou, ktorá kombinuje použitie farieb s reliéfnou tlačou, pričom sa používa rovnaký systém ako pri slepotlači.

Reliéfny papier

Razený papier charakterizovaný povrchovými vzormi alebo reliéfnymi značkami vytvorenými prechodom podložky medzi oceľovým valcom s vyrytou značkou a valcom z mäkkého materiálu. Vzory sa môžu výrazne líšiť a niekedy môžu dokonca pripomínať povrch iných materiálov (plátno, drevo atď.). Razba sa vykonáva za sucha, po procese výroby papiera, pomocou raziaceho stroja. Povrchové textúry môžu byť prítomné len na jednej strane (jednoduchý reliéfny papier) alebo aj na oboch stranách.

RGB

Farebný priestor, ktorý opisuje farby zobrazené na obrazovke, získané kombináciou hodnôt červeného, zeleného a modrého svetla. Pri tlačených projektoch sa farby RGB musia previesť na hodnoty CMYK, ale vytlačený výsledok sa niekedy môže veľmi líšiť od farieb zobrazených na obrazovke.

Rotačná tlač

Stroj na ofsetovú tlač, na ktorom sa tlačí na kotúče papiera, a nie na jednotlivé hárky.

Rozložený formát

V prípade tlačovín, ako sú letáky, je otvorený formát efektívna veľkosť tlačoviny: napríklad leták s dvoma chlopňami s rozmermi 17 × 24 cm má otvorený formát 34 × 24 cm.

Rub

Strana hárku vytlačená ako druhá. Zadná strana.

Rys

Balenie, v ktorom sa predávajú hárky papiera; pre formáty A4 a A3 obsahuje rys zvyčajne 500 hárkov. Tlačové formáty (70 × 100 cm a 64 × 88 cm) sa naopak predávajú v baleniach s 250 alebo 125 hárkami v závislosti od gramáže.

S

Sieťotlač

Tlač cez veľmi jemné sito z tkaniny upevnené na ráme. Rám je ošetrený fotografickým procesom, aby sa zablokovali oblasti, ktoré sa nesmú tlačiť, a ostatné oblasti zostali voľné. Farba sa pretlačí cez tkaninu a nanesie sa na list papiera pod ňou. Sieťotlač umožňuje používať farby s veľmi vysokým pokrytím vrátane bielej farby a tlačiť na kartón/lepenku, látku alebo iné materiály, ktoré sa nedajú vložiť do iných tlačových strojov.

Skladanie

Fáza kníhviazačského procesu, v ktorej hárok prechádza cez špecifické stroje, ktoré ho v niekoľkých fázach skladajú na požadované časti. (pozri schému vpravo)

Slepá razba

Alebo nazývaná aj slepotlač, vtlačí na papier dizajn (debosovaný – zatlačený alebo embosovaný – vystúpený) bez použitia atramentov. Vykonáva sa pomocou kovovej matrice (štočok) a patrice, medzi ktoré sa vkladá papier.

Spadávka

Umiestnenie grafických prvkov alebo obrázkov na okrajoch tlačenej plochy cez orezové značky. Tieto prvky musia presahovať okraj a presahovať okraje strán aspoň o 3 mm, aby sa predišlo nepresnostiam vo fáze orezania spôsobujúcim biele okraje na okraji strany. Rozšírenie týchto prvkov je známe ako okraj orezania.

Strojové šitie

Šitie, ktoré možno použiť na viazanie brožúr alebo letákov s niekoľkými stranami. Môže sa šiť pozdĺž stredového záhybu brožúry, čím sa umožní úplné otvorenie stránok, alebo na okraji; v tomto prípade bude otvorenie čiastočné.

Sulfátová buničina

Buničina vyrábaná chemickým procesom, ktorým sa z dreva získava odolnejšia buničina v porovnaní s inými procesmi.

Šitá väzba

Väzba, pri ktorej sú jednotlivé zložky zošité v strede a navzájom k sebe pred nanesením lepidla na obálku. Pevná väzba, umožňuje dobré otváranie knihy.

Špirálová väzba

Viazací systém, ktorý spája blok strán prostredníctvom perforácie na ľavej strane, do ktorej možno vložiť kovovú alebo plastovú špirálu. Keďže si špirálová väzba nevyžaduje nevyhnutne výrobu zložiek, uľahčuje viazanie listov z rôznych materiálov a s rôznymi rozmermi.

Štočok

Kovová reliéfna matrica, ktorá sa používa pri tlači obrázkov a pri slepotlači.

T

Termografická tlač

Tlačový postup používaný na vytvorenie reliéfu na atramentových dieloch pridaním práškov z prírodnej živice, ktoré po zahriatí v špeciálnej peci zhustnú. Podobný výsledok možno dosiahnuť aj pomocou nedávno zavedených digitálnych systémov. Možno ju použiť na text, ochranné známky, jednoduché grafické značky a vo všeobecnosti na vizitky a hlavičkové papiere.

U

UV lak

Lak nanesený na tlačoviny a následne vysušený UV lúčmi v sušiacej jednotke umiestnenej v záverečnej časti tlačiarenského stroja. Pomáha zabezpečiť mimoriadne jasné a odolné výsledky.V

V

Vlepovanie

Systém používaný pri knižnej väzbe na lepenie listu, vložky alebo predsádky.

Vodoznak

Textúra alebo vzor viditeľný proti svetlu na hárku papiera, ktorý sa zvyčajne používa na bankovkách alebo vysokokvalitných hlavičkových papieroch. Ak ide o pevný bod, zobrazuje sa na rovnakom mieste na každom jednotlivom hárku listu.

Volumenózny papier

Papier s vyššou ako priemernou hrúbkou v nominálnej gramáži. Môže sa použiť na zväčšenie objemu publikácie s niekoľkými stranami. Je menej priehľadný ako papier rovnakej gramáže štandardnej hrúbky. Zdanlivý špecifický objem je pomer medzi hrúbkou meranou mikrometrom a gramážou listu papiera. Napríklad papier Acquarello 160 g/m² má hrúbku 232 mikrónov a následne má špecifický volumen 1,45.

Vykrývanie

Nastavenie tlače, pri ktorom sa objekty netlačia; je to opak pretlače.

Výseková fréza

Kovová raznica, ktorá sa používa na rezanie hárku papiera do určitého tvaru. Je potrebná vo všetkých prípadoch, keď požadovaný tvar nie je jednoduchý obdĺžnik, ale má nepravidelné alebo zakrivené obrysy. Výsekový stroj sa môže použiť aj na ryhovanie a na okná obálok.

Z

Zákazková tlač / Print-on-demand

Systém digitálnej tlače, ktorý umožňuje vyrábať výtlačky publikácie na základe aktuálnych požiadaviek zákazníkov a vyhnúť sa tak tlači celého nákladu. Vo všeobecnosti umožňuje len obmedzený počet formátov a väzieb.

Zložky

List vytlačeného a zloženého papiera. V závislosti od počtu záhybov môže mať zložka 4 až 64 strán.

Zošitová väzba

Jednoduchá knižná väzba, ktorá sa realizuje zložením a zostavením jednej alebo viacerých zložiek a obálky podľa potreby a ich spojením v strede kovovými sponami. Tento systém väzby je účinný len pri obmedzenom počte strán (vo všeobecnosti nie viac ako 64) alebo pri použití veľmi tenkého papiera.

Zušľachťovanie

Aplikácia špeciálnych dokončovacích techník, ktoré umožňujú obohatiť tlačoviny o konkrétne detaily. Zahŕňa techniky, ako razba horúcou fóliou, slepotlač , leterpress, termografická tlač alebo parciálny lak. Niektoré z nich možno realizovať pomocou digitálnych technológií.