Rast skupiny Fedrigoni pokračoval aj v tomto roku zvýšením o 11,3 % (48,3 mil. EUR v 1.Q 2021 vs. 43,4 mil. EUR v 1. Q 2020) a upravená Ebitda pro forma za obdobie marec 2020 – marec 2021 dosiahla 205,8 mil. eur (+4,4 % oproti roku 2020), ako aj zníženie čistého finančného dlhu.
Výročná správa predstavuje aj ďalšiu významnú výzvu: stratégiu udržateľnosti s výhľadom do roku 2030. Ide o veľmi dôležitý záväzok v oblasti inovácií a udržateľného rozvoja a ďalší krok k dosiahnutiu cieľov ESG (Environmental, Social, Governance). V správe o udržateľnosti predstavujeme našu novú stratégiu a ciele do roku 2030 – stať sa lídrom a vzorom pre naše odvetvie v oblasti environmentálnej politiky a byť jedným z najlepších zamestnávateľov z hľadiska bezpečnosti, inkluzívnosti a príležitostí na odborný rast. Viac informácií nájdete na karte Udržateľnosť.