Lepší papier.

Lepší papier.

Cesta nášho papiera sa začína ďaleko a putuje rôznymi formami, aby dosiahla svoj konečný cieľ. Denne sa snažíme zlepšovať každý aspekt nášho výrobného procesu s ohľadom na priania našich zákazníkov, s rešpektom k životnému prostrediu sa usilujeme o udržateľnú budúcnosť. Monitorujeme výber surovín, spotrebu vody a energie, produkciu a nakladanie s odpadom a pracujeme na kontrole a znižovaní emisií. To všetko robíme preto, aby sme vyrábali lepší papier. Udržateľný papier.

Špeciálny papier na kreatívne použitie, ktorý vyniká svojou kvalitou, jedinečnosťou a vlastnosťami ESG.


Materia Viva: všetko plynie.

Materia Viva stelesňuje našu víziu udržateľnosti, kreativity a firemného poslania. Materia Viva je naším manifestom udržateľnosti a prezentuje všetky papiere s obsahom recyklovaných vlákien: deväť kolekcií prémiových papierov vytvorených z recyklovaných materiálov.
S každým hárkom znižujeme dopad nášho dodávateľského reťazca na životné prostredie, aby sme maximalizovali vplyv kreativity na svet. Dbáme na to v každej fáze nášho výrobného cyklu: od ťažby a spracovania surovín až po výrobu a distribúciu hotového výrobku, využitie a likvidáciu materiálov, z ktorých je vyrobený.
Naša filozofia „making progress“ nás neustále motivuje hľadať inovatívne a alternatívne riešenia na zlepšenie vlastností a estetiky našich výrobkov, a vytvárať ich udržateľnejšie bez kompromisov, a tak slúžiť ako referenčný bod pre celý ekosystém – pre značky, tlačiarne, spracovateľov, grafických dizajnérov a dodávateľov – ktorí rovnako ako my cítia zodpovednosť za zmenu.
Materia Viva

Kapitola I<br />
ROOTS

Kapitola I
ROOTS

21 druhov papiera vyrobeného z recyklovaných vlákien. 21 rôznorodých materiálov. Objavte ich podstatu a korene, ako aj ich vlastnosti, ktoré majú spoločný pôvod – recyklované vlákna, z ktorých sú vyrobené – ale zároveň sú všetky odlišné.

Zistite viac na webovej stránke
Kapitola II<br />
UŽ ČOSKORO

Kapitola II
UŽ ČOSKORO

From food to cosmetics. From fashion to retail. From jewelry to luxury. From corporate to personal care. Paper acquires characteristics that broaden its areas of application and use. Creative and functional solutions, equivalent to plastic in design and technical use.

Explore on the website
Kapitola III<br />
UŽ ČOSKORO

Kapitola III
UŽ ČOSKORO


Vytváranie nových materiálov

Naším cieľom do roku 2030, je mať 100 % recyklovateľných produktov certifikovaných tretími stranami.
Zistite viac o záväzku spoločnosti Fedrigoni Self Adhesives k udržateľnosti

Recyklované materiály

Vyrábame špeciálny papier, natieraný aj nenatieraný, ktorý môže pozostávať zo 40 % až 100 % recyklovaného materiálu pochádzajúceho z post-spotrebiteľského odpadu. Našou úlohou je pokračovať v tejto činnosti a zároveň v čo najväčšej miere zachovať estetické vlastnosti a vysokú kvalitu našich materiálov.

Nové obalové riešenia

Experimentujeme s novými udržateľnými a pokročilými riešeniami integrovanými do papiera, čím minimalizujeme zložité spracovanie a procesy, ktorými prechádzajú značky a spotrebný tovar. V tom, že necháme vyniknúť prirodzenosť, je mimoriadna estetická sila.

Alternatívne vlákna

Bavlna, konope, ľan, jednoročné vlákna a vybrané recyklované vlákna: pracujeme, študujeme a snažíme sa kombinovať celulózu s alternatívnymi vláknami s cieľom dosiahnuť obehové hospodárstvo a ekonomickú udržateľnosť. Inovácie a kreativita sa stávajú aj zmyslovým zážitkom.

Z plastu na papier

V spoločnosti Fedrigoni sme presvedčení, že má prevratnú úlohu pri znižovaní používania plastov, a preto vytvárame papierové výrobky a papierové riešenia, aby sme to dosiahli. Príkladom je papier s úpravou proti oderu, vďaka ktorej sa vyhneme ochranným plastovým obalom a laminovaniu; papier s vysokou hrúbkou na odolné a ekologické darčekové balenie; či papier s protiplesňovou úpravou.

Fed | Lab

Fed | Lab

Fed | Lab je naše inovačné centrum, kde sa rodí papier novej generácie. Tu sa formujú inovatívne nápady a stávajú sa z nich nové produkty s pomocou najnovších technologických postupov a s pokročilými vlastnosťami ESG, ktoré majú podporiť náš súčasný a budúci záväzok k obehovému hospodárstvu. Slúži ako inkubátor talentov a projektov zo všetkých oblastí spoločnosti aj zvonku, ktorý nám pomáha „napredovať“ v prechode na P2P (plast na papier) a ponúkať našim zákazníkom každý deň lepšie a inovatívnejšie výrobky.

 

Zistite viac o tom, čo sa deje vo Fed | Lab

Recycled Tool

Recycled Tool

Nie všetok recyklovaný papier je rovnaký. V našich papierňach vedecky overujeme technologické vlastnosti a vplyv na životné prostredie v porovnaní s čistým celulózovým papierom, aby sme stanovili najlepšie použitie každého druhu. O naše výsledky sa delíme.
Všetko, čo ste kedy chceli vedieť o recyklovanom papieri, vysvetlené na základe spoľahlivých vedeckých údajov.

Porovnajte výkonnosť papiera s obsahom recyklovaného materiálu


Zistite viac o našej ceste k udržateľnosti

V spoločnosti Fedrigoni znamená udržateľnosť schopnosť dosahovať každodenný pokrok merateľným a transparentným spôsobom, čo je výzva, ktorú prijímame s pomocou všetkých našich ľudí a našich dvoch hlavných segmentov: divízie papiera a divízie samolepiacich materiálov. Naše výrobné procesy sú dnes inšpirované obehovým hospodárstvom, ekodizajnom a inováciami, čo nás krok za krokom približuje k ambicióznym klimatickým a sociálnym cieľom, ktoré sme si stanovili.
Zistite viac o našej ceste k udržateľnosti

Zistite viac o našej ceste k udržateľnosti