Pripravte sa na nadchádzajúci ročník súťaže Top Award, v ktorej sa do centra pozornosti opäť dostanú inovácie a kreativita!
Fedrigoni Top Award je ocenením veľkého úsilia a profesionálnej práce s našími papiermi a samolepiacimi materiálmi Fedrigoni. Vďaka odbornej porote zloženej z profesionálov z rôznych odvetví chceme oceniť grafických dizajnérov, tlačiarov, spracovateľov a klientov za ich výnimočný prínos.
Od prepracovaných obalov až po zložito navrhnuté etikety a presvedčivú vizuálnu komunikáciu – každý predložený návrh predstavuje spojenie kreativity a vynaliezavosti. Sme hrdí na to, že môžeme podporovať projekty našich klientov a byť súčasťou výnimočných projektov, ktoré vytvárajú.
Bez ohľadu na to, či vaše odborné znalosti spočívajú v oblasti obalov, etikiet, kreatívnej komunikácie, grafického dizajnu alebo vydavateľstva, pozývame vás, aby ste sa stali súčasťou tohto krásneho podujatia. Prihláste svoj projekt do jednej z piatich kategórií a pripojte sa k nám pri oslave inovácií a kreativity.

Prihlášku nájdete na nasledovnom linku: https://fedrigonitopaward.com/