Spoločnosť Fedrigoni oznámila prevzatie niektorých aktív rodinnej spoločnosti Mohawk, ktorá vyrába špeciálne papiere pre dizajnérov, popredné značky a tlačiarne. Táto významná transakcia, ktorá prichádza šestnásť mesiacov po nadviazaní priemyselného partnerstva medzi oboma firmami, je treťou fúziou a akvizíciou v roku 2023. Spoločnosť Mohawk, založená v roku 1931, výrazne inovovala v oblasti digitálnej tlače a udržateľnosti, pričom so spoločnosťou Fedrigoni zdieľa základné hodnoty, ako je pevné know-how a zameranie na inovácie a znižovanie vplyvu na životné prostredie. Akvizícia spoločnosti Mohawk predstavuje dôležitý prvok v stratégii rastu našej skupiny v zahraničí, keďže sa stáva súčasťou divízie špeciálnych papierov Fedrigoni. Spoločnosť Fedrigoni bude teraz schopná vyrábať a distribuovať širokú škálu papierov s vysokou pridanou hodnotou priamo v Severnej Amerike a rozšíriť dosah a možnosti značky Mohawk na medzinárodnej úrovni.

Tlačovú správu si môžete prečítať tu